dcsimg
Bosch tại Singapore Liên hệ

Bosch Thermotechnology tại Đông Nam Á

BoschLogo
Được phát triển và sản xuất với năng lượng mặt trời
Các giải pháp nhiệt mặt trời từ Bosch sẽ được tích hợp hài hòa trong hệ thống tạo năng lượng, và chúng hoàn toàn thân thiện với môi trường cũng như ngân sách của khách hàng.